Users Homepage Posting
Posted By:-
shuhab

24-12-2016

20:39:30

I==> SUCH KI UMEED <==I
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Jis Darkhat Ka Phal Metha Ho Log
Pather Bhi Usi Darkhat Ko Marte Hen.
Mohtram Janab Piyare Dosto Or Bhahiyo.
Hum Lekar Aye Hain Ap Dosto K Liye.
Ek Vip F 4Cost Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 2010-702953 Sy Let"s Play Now.
15000 Bond To 15000 Bond.
Bond 15000 2010 Fst Draw 702953.
53 I=> Fst Ak Ka Guttka 8-12-11 Lage.
Next Year 2011 Fst Draw Bond 15000 Main.
70 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 11-10 Lage.
Next Year 2011 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 8-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 10-11 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 01-06-51-56 ()
() 24-29-74-79 ()
() 10-15-60-65 ()
() 42-47-92-97 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 0133-0138-0183-0188 ()
() 5133-5138-5183-5188 ()
() 4233-4238-4283-4288 ()
() 9233-9238-9283-9288 ()
Fst Result 2011 Bond 15000 Fst Draw 018847.
Fst  4Cost 0188 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2011 Fst Draw 018847.
47 I=> Fst Ak Ka Guttka 11-10-9 Lage.
Next Year 2012 Fst Draw Bond 15000 Main.
01 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 10-9 Lage.
Next Year 2012 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 9-10-11 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 9-10 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 14-19-41-91 ()
() 64-69-46-96 ()
() 23-28-73-78 ()
() 32-37-82-87 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 1463-1468-1436-1486 ()
() 6463-6468-6436-6486 ()
() 1963-1968-1936-1986 ()
() 6963-6968-6936-6986 ()
Fst Result 2012 Bond 15000 Fst Draw 646339.
Fst 4Cost 6463 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2012 Fst Draw 646339.
39 I=> Fst Ak Ka Guttka 12-11-10 Lage.
Next Year 2013 Fst Draw Bond 15000 Main.
64 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 9-8 Lage.
Next Year 2013 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 10-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 8-9 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 02-07-52-57 ()
() 34-39-84-89 ()
() 16-61-43-48 ()
() 20-25-70-75 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 3471-3417-3917-3971 ()
() 8471-8417-8917-8971 ()
() 3421-3412-3912-3921 ()
() 8421-8412-8912-8921 ()
Fst Result 2013 Bond 15000 Fst Draw 347133.
Fst 4Cost 3471 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2013 Fst Draw 347133.
33 I=> Fst Ak Ka Guttka 11-10-9 Lage.
Next Year 2014 Fst Draw Bond 15000 Main.
34 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 11-10 Lage.
Next Year 2014 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 9-10-11 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 10-11 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 04-09-40-90 ()
() 54-59-45-95 ()
() 36-63-31-13 ()
() 81-18-86-68 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 5424-5429-5474-5479 ()
() 5924-5929-5974-5979 ()
() 4524-4529-4574-4579 ()
() 9524-9529-9574-9579 ()
Fst Result 2014 Bond 15000 Fst Draw 457470.
Fst 4Cost 4574 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2014 Fst Draw 457470.
70 I=> Fst Ak Ka Guttka 12-11-10 Lage.
Next Year 2015 Fst Draw Bond 15000 Main.
45 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 8-12 Lage.
Next Year 2015 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 10-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 8-12 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 01-06-51-56 ()
() 24-29-74-79 ()
() 10-15-60-65 ()
() 42-47-92-97 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 2443-2448-2493-2498 ()
() 2943-2948-2993-2998 ()
() 9243-9248-9293-9298 ()
() 4243-4248-4293-4298 ()
Fst Result 2015 Bond 15000 Fst Draw 249376.
Fst 4Cost 2493 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2015 Fst Draw 249376.
76 I=> Fst Ak Ka Guttka 8-12-11 Lage.
Next Year 2016 Fst Draw Bond 15000 Main.
24 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 10-9 Lage.
Next Year 2016 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 8-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 9-10 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 03-08-30-35 ()
() 53-58-80-85 ()
() 44-49-94-99 ()
() 71-76-21-26 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 4423-4428-4473-4478 ()
() 9923-9928-9973-9978 ()
() 4923-4928-4972-4978 ()
() 9423-9428-9472-9478 ()
Fst Result 2015 Bond 15000 Fst Draw  997321.
Fst 4Cost 9973 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2016 Fst Draw 997321.
21 I=> Fst Ak Ka Guttka 8-12-11 Lage.
Next Year 2017 Fst Draw Bond 15000 Main.
99 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 12-11 Lage.
Next Year 2016 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 8-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 11-12 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 02-07-52-57 ()
() 20-25-70-75 ()
() 42-92-62-12 ()
() 24-29-26-62 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 0270-0275-6270-6275 ()
() 4270-4275-9270-9275 ()
() 1270-1275-5270-5275 ()
() 0274-0279-5274-5279 ()
Fst Result 2017 Bond 15000 Fst Draw  ??????.
Fst 4Cost ???? Pass.
()()()()()()()()()()()()()
is Baar F 3 Ak Hian.
S Only 4 Ten Hain.
Game Bilkul Seedhi Or
Paki Denge.F/S Game
Lene K Liye Call Karo.
Game Tayar Hy.
()()()()()()()()()()()()()

Rishte Khon K Nhe Ahsaas K Hote
Hain.Agar Ahsaas Ho To Ajnabi Bhi
Apne Ho Jate Hain Agar Ahsaas Na
Ho To Apne Bhi Ajnabi Ho Jate Hain.
Serius Log Rabta Karien.
SHUHAB 03023343241.


Posted By:-
shuhab

24-12-2016

15:35:24

I==> SUCH KI UMEED <==I
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Jis Darkhat Ka Phal Metha Ho Log
Pather Bhi Usi Darkhat Ko Marte Hen.
Mohtram Janab Piyare Dosto Or Bhahiyo.
Hum Lekar Aye Hain Ap Dosto K Liye.
Ek Vip F 4Cost Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 2010-702953 Sy Let"s Play Now.
15000 Bond To 15000 Bond.
Bond 15000 2010 Fst Draw 702953.
53 I=> Fst Ak Ka Guttka 8-12-11 Lage.
Next Year 2011 Fst Draw Bond 15000 Main.
70 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 11-10 Lage.
Next Year 2011 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 8-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 10-11 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 01-06-51-56 ()
() 24-29-74-79 ()
() 10-15-60-65 ()
() 42-47-92-97 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 0133-0138-0183-0188 ()
() 5133-5138-5183-5188 ()
() 4233-4238-4283-4288 ()
() 9233-9238-9283-9288 ()
Fst Result 2011 Bond 15000 Fst Draw 018847.
Fst  4Cost 0188 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2011 Fst Draw 018847.
47 I=> Fst Ak Ka Guttka 11-10-9 Lage.
Next Year 2012 Fst Draw Bond 15000 Main.
01 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 10-9 Lage.
Next Year 2012 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 9-10-11 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 9-10 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 14-19-41-91 ()
() 64-69-46-96 ()
() 23-28-73-78 ()
() 32-37-82-87 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 1463-1468-1436-1486 ()
() 6463-6468-6436-6486 ()
() 1963-1968-1936-1986 ()
() 6963-6968-6936-6986 ()
Fst Result 2012 Bond 15000 Fst Draw 646339.
Fst 4Cost 6463 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2012 Fst Draw 646339.
39 I=> Fst Ak Ka Guttka 12-11-10 Lage.
Next Year 2013 Fst Draw Bond 15000 Main.
64 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 9-8 Lage.
Next Year 2013 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 10-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 8-9 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 02-07-52-57 ()
() 34-39-84-89 ()
() 16-61-43-48 ()
() 20-25-70-75 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 3471-3417-3917-3971 ()
() 8471-8417-8917-8971 ()
() 3421-3412-3912-3921 ()
() 8421-8412-8912-8921 ()
Fst Result 2013 Bond 15000 Fst Draw 347133.
Fst 4Cost 3471 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2013 Fst Draw 347133.
33 I=> Fst Ak Ka Guttka 11-10-9 Lage.
Next Year 2014 Fst Draw Bond 15000 Main.
34 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 11-10 Lage.
Next Year 2014 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 9-10-11 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 10-11 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 04-09-40-90 ()
() 54-59-45-95 ()
() 36-63-31-13 ()
() 81-18-86-68 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 5424-5429-5474-5479 ()
() 5924-5929-5974-5979 ()
() 4524-4529-4574-4579 ()
() 9524-9529-9574-9579 ()
Fst Result 2014 Bond 15000 Fst Draw 457470.
Fst 4Cost 4574 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2014 Fst Draw 457470.
70 I=> Fst Ak Ka Guttka 12-11-10 Lage.
Next Year 2015 Fst Draw Bond 15000 Main.
45 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 8-12 Lage.
Next Year 2015 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 10-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 8-12 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 01-06-51-56 ()
() 24-29-74-79 ()
() 10-15-60-65 ()
() 42-47-92-97 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 2443-2448-2493-2498 ()
() 2943-2948-2993-2998 ()
() 9243-9248-9293-9298 ()
() 4243-4248-4293-4298 ()
Fst Result 2015 Bond 15000 Fst Draw 249376.
Fst 4Cost 2493 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2015 Fst Draw 249376.
76 I=> Fst Ak Ka Guttka 8-12-11 Lage.
Next Year 2016 Fst Draw Bond 15000 Main.
24 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 10-9 Lage.
Next Year 2016 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 8-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 9-10 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 03-08-30-35 ()
() 53-58-80-85 ()
() 44-49-94-99 ()
() 71-76-21-26 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 4423-4428-4473-4478 ()
() 9923-9928-9973-9978 ()
() 4923-4928-4972-4978 ()
() 9423-9428-9472-9478 ()
Fst Result 2015 Bond 15000 Fst Draw  997321.
Fst 4Cost 9973 Pass.
()()()()()()()()()()()()()
Bond 15000 2016 Fst Draw 997321.
21 I=> Fst Ak Ka Guttka 8-12-11 Lage.
Next Year 2017 Fst Draw Bond 15000 Main.
99 I=> Fst Back Ak Ka Guttka 12-11 Lage.
Next Year 2016 Fst Draw Bond 15000 Main.
Fst Ak Ka Guttka 8-11-12 Main Lage.
Fst Back Ak Ka Guttka 11-12 Main Lage.
() Now Make Fst Ak ()
() 02-07-52-57 ()
() 20-25-70-75 ()
() 42-92-62-12 ()
() 24-29-26-62 ()
() Now Make Fst 4Cost And Play ()
() 0270-0275-6270-6275 ()
() 4270-4275-9270-9275 ()
() 1270-1275-5270-5275 ()
() 0274-0279-5274-5279 ()
Fst Result 2017 Bond 15000 Fst Draw  ??????.
Fst 4Cost ???? Pass.
()()()()()()()()()()()()()
is Baar F 3 Ak Hian.
S Only 4 Ten Hain.
Game Bilkul Seedhi Or
Paki Denge.F/S Game
Lene K Liye Call Karo.
Game Tayar Hy.
()()()()()()()()()()()()()

Rishte Khon K Nhe Ahsaas K Hote
Hain.Agar Ahsaas Ho To Ajnabi Bhi
Apne Ho Jate Hain Agar Ahsaas Na
Ho To Apne Bhi Ajnabi Ho Jate Hain.
Serius Log Rabta Karien.
SHUHAB 03023343241.


Posted By:-
shuhab

23-12-2016

09:52:37

I==> SUCH KI UMEED <==I
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Insan K Sath Waqat Ka Patta Nhe
Chalta.Mager Waqat K Sath Sath
Insan Ka Patta Chal Jata Hy.
Apni zindagi Main Har Kisi Ko Ehmiyat
Do. Jo Acha Hoga Wo khushi Dega Or
Jo Bura Hoga Wo Sabaq Dega.
Moaziz Sarif And Dear Customer Sahib.
Hum Lekar Aye Hain Ap Dosto K Liye.
Ek Vip F Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 656030 Sy Let"s Play Now.
F 656030 I=> 2-3-4Home7-8-9 F Ak Lage.
Now Make F Ak 234789And Play.
:: 32-34-37-38-39 ::
:: 82-84-87-83-89 ::
Bond 200 F Result 385257.
F Ak 38 Pass.
=-=-=-=-=-=-=
F 385257 I=> 4-5-6 Home 9-0-1 F Ak Lage.
Now Make F Ak 456901 And Play.
:: 01-04-05-06-09 ::
:: 60-61-64-65-99 ::
Bond 15000 F Result 065699.
F Ak 06 Pass.
=-=-=-=-=-=-=
F 065699 I=> 8-9-0 Home 3-4-5 F Ak Lage.
Now Make F Ak 890345 And Play.
:: 30-34-35-38-39 ::
:: 80-84-85-83-89 ::
Bond 750 F Result 381865.
F Ak 38 Pass.
=-=-=-=-=-=-=
F 381865 I=> 5-6-7 Home 0-1-2 F Ak Lage.
Now Make F Ak 567012 And Play.
:: 01-02-05-06-07 ::
:: 50-51-52-56-57 ::
Bond 7500 F Result 027261
F Ak 02 Pass.
=-=-=-=-=-=-=
F 027261 I=> 5-6-7 Home 0-1-2 F Ak Lage.
Now Make F Ak 567012 And Play.
:: 20-21-25-26-27 ::
:: 70-71-75-76-72 ::
Bond 1500 F Result 720767
F Ak 72 Pass.
=-=-=-=-=-=-=
F 720767 I=> 5-6-7 Home 0-1-2 F Ak Lage.
Now Make F Ak 567012 And Play.
:: 10-12-15-16-17 ::
:: 60-61-62-65-67 ::
Bond 40000 F Result 162569.
F Ak 16 Pass.
=-=-=-=-=-=-=
F 162569 I=> 5-6-7 Home 0-1-2 F Ak Lage.
Now Make F Ak 567012 And Play.
:: 20-21-25-26-27 ::
:: 70-71-75-76-72 ::
Bond 200 F Result 714160.
F Ak 71 Pass.
=-=-=-=-=-=-=
F 714160 I=> 5-6-7 Home 0-1-2 F Ak Lage.
Now Make F Ak 567012 And Play.
:: 01-02-05-06-07 ::
:: 10-12-15-16-17 ::
:: 20-21-25-26-27 ::
:: 50-51-52-56-57 ::
:: 60-61-62-65-67 ::
:: 70-71-72-75-76 ::
Bond 15000 F Result ??????.
F Ak ?? Pass.
=-=-=-=-=-=-=-=-=

is Roteen Main Thori Galati Ho Gaye Hy.
isi Liye is Ko Sahe Kar K Post Kar Rha
Ho.Shukriya Dosto AP Ny Mujhe
Inforam Kiya Thanx Ap Dosto Ka.
Dear Brother And All Freinds Sahib.
Hum Lekar Aye Hain Ap Dosto K Liye.
Ek Vip F/S Back Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
F Open Chor K Ten Ko Zarab Karin.
F Ak Chor K Back 4Cost Ko Zarab Karin.
Start 065699 Sy Let"s Play Now.
F 656 X 258 =2time 1.1102668 I=> 11168.
F/S Back 1168 Main Lage.
F 656 X 72 =2time 30984192 I=> 8419.
F/S Back 8419 Main Lage.
F 5699 X 38 = End 12.341868 I=> 3418.
F/S Back 3418 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
F/S 100% Singal Back Ak.
:: 18-81 ::
Bond 750 F Result 381865
S 5889 S 6263 S 6435.
 F Back Ak 18 Pass.
XHXHXHXHXHXHXHX.
F 818 X 258 =2time 17263399 I=> 17239.
F/S Back 17239 Main Lage.
F 818 X 72 =2time 48176928 I=> 7692.
F/S Back 7692 Main Lage.
F 1865 X 38 = End 1.3217255 I=> 2172.
F/S Back 2172 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
F/S 100% Singal Back Ak.
:: 72-27 ::
Bond 7500 F Result 027261.
S 0624 S 0667 S 5947.
F Back Ak 72 Pass.
XHXHXHXHXHXHXHX.
F 272 X 258 =2time 19087872 I=> 19072.
F/S Back 19072 Main Lage.
F 272 X 72 =2time 5326848 I=> 2684.
F/S Back 2684 Main Lage.
F 7261 X 38 = End 20.034405 I=> 0349.
F/S Back 0349 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
F/S 100% Singal Back Ak.
:: 09-90 ::
Bond 1500 F Result 720767.
S 0764 S 1540 S 5009.
S Back Ak 09 Pass.
XHXHXHXHXHXHXHX.
F 207 X 258 =2time 11055042 I=> 11024.
F/S Back 11042 Main Lage.
F 207 X 72 =2time 3085128 I=> 8512.
F/S Back 8512 Main Lage.
F 0767 X 38 = End 171.46271 I=> 1462.
F/S Back 1462 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
F/S 100% Singal Back Ak.
:: 14-41 ::
Bond 40,000 F Result 162569.
S 0008 S 0014 S 2525.
S Back Ak 14 Pass.
XHXHXHXHXHXHXHX.
F 625 X 258 =2time 1.0078125 I=> 10025.
F/S Back 10025 Main Lage.
F 625 X 72 =2time 28125000. I=> 2500.
F/S Back 2500 Main Lage.
F 2569 X 38 = End 2.5079091 I=> 0790.
F/S Back 0790 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
F/S 100% Singal Back Ak.
:: 00 ::
Bond 200 F Result 714160.
S 1569 S 1577 S 2995 S 4095 S 9500.
S Back Ak 00 Pass.
XHXHXHXHXHXHXHX.

F 141 X 258 =2time 5129298 I=> 51298.
F/S Back 51298 Main Lage.
F 141 X 72 =2time 1431432. I=> 1432.
F/S Back 1432 Main Lage.
F 4160 X 38 = End 6.5761280 I=> 7612.
F/S Back 7612 Main Lage.
Now Make F/S Back Ak And Play.
F/S 100% Singal Back Ak.
:: 12-21 ::
Bond 15000 F Result ??????
S ???? S ???? S ????
F/S Back Ak ?? Pass.
XHXHXHXHXHXHX.
is Baar F 3 Ak Hian.
S Only 4 Ten Hain.
Game Bilkul Seedhi Or
Paki Denge.F/S Game
Lene K Liye Call Karo.
Game Tayar Hy.
XHXHXHXHXHXHX.
Insaan Chehra To Saaf Rakhta Hy.Jis Per
Logo Ki Nazar Hoti Hy.Magar Dil Ko
Saaf Nhe Rakhta Jis Per ALLAH PAK
Ki Nazar Hoti Hy.
Serius Log Rabta Karien.
SHUHAB 03023343241.


Hint for BOND.750
Open: 7.3.9
Close: 0.1.2
Center: 6.2.8.7
Result , 750
First: 494769
Second: 902389.657258.117001

All About Prize bond Scheme in Pakistan

Prize Bonds is gold investment and are bearer type of security available in the denominations of Rs.200, Rs.750, Rs.1,500, Rs.7,500, Rs.15,000,Rs.25000 and Rs.40,000. These bonds are issued in series. Each series consist of one less than 1,000,000 bonds. No fixed return is paid but prize draws are held on quarterly basis. The draws are held under common draw method and the number of prizes are same for each series. It means that if 50 series of Rs.200 Prize Bond are in circulation. Then on each draw we have 50 winners of 1st prize and 150 winners of 2nd Prize and so on. Prize Bond's Scheme is the only lawful source for poor and middle class people investment opportunities to become rich overnight and making their dreams come true Prize bond offers investment options and it is far better then forex investment but this scheme has been ignored awfully, Recently, profit rates on five saving schemes namely Defense Saving Schemes - DSS, Regular Income Certificates - RIC, Behbood Saving Certificates - BSC, Savings Accounts - SA and Special Saving Certificates - SSC have been increased by 8 to 50 basis points but Prize Bond Scheme was not given consideration at all. Tragically, the increase of profit rates on these mentioned schemes will not lessen dues burden of Rs. 150 billion or more on account of Defense Saving Certificates maturing in the near future. Prize Bonds' Scheme is the only rescuer in this regard, provided and they are like baby formula.The following suggestions are duly implemented.